Beztlenowe oczyszczanie ścieków w przemyśle papierniczym

Veolia Water Technologies
Autor Veolia Water Technologies
14 marca 2024
2 minuty
Obserwuj nas

  Od wczesnych lat osiemdziesiątych beztlenowe oczyszczanie ścieków jest z powodzeniem stosowane w wielu przemysłach, w tym w przemyśle celulozowo-papierniczym. 

  Pierwsze zastosowania technologii beztlenowych w przemyśle celulozowo-papierniczym miały miejsce w fabrykach produkujących papier makulaturowy, ponieważ wytwarzają one bardzo dużą ilosć ścieków z procesów produkcyjnych. 

  W późniejszym okresie również ścieki z celulozowni (typu BCTMP – wytwarzające bielone masy chemo-termo-mechaniczne, NSSC -  wytwórnie masy półchemicznej metodą obojętnego siarczynu) były z powodzeniem oczyszczane w reaktorach beztlenowych. 

  Związki organiczne obecne w ściekach celulozowo-papierniczych mogą być łatwo przekształcone w biogaz. Biogaz z kolei może być wykorzystywany jako odnawialne źródło energii i w celu zmniejszenia zapotrzebowania zakładu produkcyjnego na paliwa kopalne i/lub energię elektryczną.

  Odzysk wody ze ścieków

  Jeśli zastosuje się łączone beztlenowe oczyszczanie ścieków i tlenowe oczyszczanie ścieków, możliwe jest spełnienie bardzo rygorystycznych limitów dla ścieków na odpływie. Wówczas oczyszczone ścieki, a w zasadzie odzyskana z nich woda, mogą być nawet ponownie wykorzystane w zakładzie produkcyjnym. 

  W porównaniu do jednostopniowej metody tlenowego oczyszczania ścieków, połączenie procesu beztlenowego i tlenowego w metodzie dwustopniowej znacznie zmniejsza koszty eksploatacyjne oczyszczalni ścieków, w tym koszty energii, chemikaliów oraz utylizacji osadów. Również wymagana powierzchnia zabudowy ulega zmniejszeniu.

  Veolia Water Technologies posiada ponad 80 referencji w przemyśle celulozowo-papierniczym na świecie, począwszy od fabryk makulaturowych, a skończywszy na celulozowniach BCTMP i Kraft. Najczęściej zastosowane technologie beztlenowe to  Biothane® Advanced UASB Biobed® Advanced EGSB.

  Beztlenowe oczyszczalnie ścieków z produkcją biogazu zostały zrealizowane przez naszą firmę w wielu branżach przemysłu w Polsce i za granicą.

  Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.  

  TOP